Seraphine-The Starry-Eyed Songstress

U Piltover-u, gdje bilo čiji san može postati napredak svih, zvijezda je rođena.
Kao dijete, Seraphine je uvijek voljela muziku, posebno uspavanke svoga oca. Pjesme su bile lijepe, ali tužne. Te pjesme je Seraphinin otac donio u Piltover dok su on i Seraphinina majka (dva doživotna Zaunties-a) tragali za boljim životom u “Gradu napretka”. Nagnula se kroz prozor njihove “hekskustičke radionice”, gdje je slomljena zvučna tehnika ponovo puštena, Seraphine je pjevala zajedno sa ulicama. Nemirnost Sunčeve kapije, zviždanje šegrta pa čak i melodija razgovora, pružao je Seraphini ugođaj da se nikada nije osjećala usamljenom. Vremenom je Seraphine shvatila da može da osjeti pjesme previše privatno, previše lično, do te dubine da bi ih svaki običan čovjek mogao čuti. Kako je rasla, tako je rastao i intezitet njenog dara. Čula je dušu svake osobe, ljubavne ili surove- pretvarajući ulice koje je nekada voljela u neodoljivu kakofoniju sukobljenih želja. Kako bi mogla razumjeti glasove, ako se nijedan od njih nije usaglasio? Nekih dana je znala da se sakriva drhteći u uglu, prekrivši uši, nemogavši da čuje samu sebe iznad haosa. Njeni roditelji su ostavili sve iza sebe kako bi se ona mogla roditi u Piltover-u: nijesu mogli da podnesu da je vide kako se bori. Skupljajući zajedno ušteđevinu da bi kupili krhotinu rijetkog “hextech kristala”, napravili su uređaj koji je prigušio njen magični sluh. Prvi put posle mnogo godina, nastala je tišina. Unutar te tišine, Seraphine je čula nešto-nekoga. Kristal je imao svijest i njegov glas je bio ljubazan. U himni dalekih pustinja i drevnih sukoba predaka, hiljadu godina istorije je pjevalo u glas. Seraphine zadivljena,zatražila je smjernice. Obuzeta čežnjama oko sebe, brinula se da možda nema svoju pjesmu. Šta ako su to bili glasovi drugih? “Svi smo kovani tuđim glasovima”, uzvratilo je prisustvo.

I polako, naučila je da upravlja bukom. Glas je pomogao Seraphini da shvati kako da rezonira sa gomilom, da pjeva sa njima, koristeći svoj prigušivač manje svakoga dana. Prvi put kada je nastupala pred publikom, testirajući svoje sopstvene vještine, bila je jako nervozna. Ali ona je nastavila da pjeva, a gužva se nadimala. Uskoro su se na najvećim mjestima u Piltover-u Seraphinini obožavaoci “prolili” na ulicama. Ipak je nešto nedostajalo-u gužvi i u njoj samoj. Odlučila je potražiti perspektivu u gradu čiji su se roditelji toliko trudili da ga napuste: Zaun. Kada se prvi put vozila “klecavim liftom”, Seraphine se osjećala nekako kao kod kuće, ali još uvijek strankinja. U Zaun-u je čula refrene otpornosti i ambicija koje su mnogo iznad, ipak sa puhanjem slobode, koja je bila sva njihova. Ali kako je provodila više vremena u Zaun-u, osjećala je i bol. Strah od “hem-barona”, koji su kontrolisali svaku priliku. Mržnja prema razmaženom, arogantnom Pilties-u iznad. Bilo je toliko razdora. Počela je da nastupa, slušala je nove gomile, njihova srca su pjevala njihove borbe. Dva grada podijelio je više nego jednostavan nesporazum. Željela je da to stanje popravi, da dođe do ujedinjenja. Ali idalje je slušala isti refren:” U Zaun-u nije tako jednostavno”. Na kraju Piltover se počeo osjećati manje kao njena kuća. Glas njenog “hextech kristala”, govorio je o tome šta mržnja koja je ostala neobuzdana može da postigne. Seraphine nije mogla da dozvoli da se to dogodi gradovima koje je voljela. Nagovarajući svoje roditelje da joj pomognu, ona je demontirala svoj prigušivač i zajedno su preuredili kristal kako bi pokrenuli njegovu suprotnost-platformu koja će pojačati njene darove, a ne ih potiskivati, omogućavajući joj da čuje živote drugih. Vozila se ovom platformom koja je predstavljala neku vrstu pozornice, izlazeći na “Entresol”, između Piltiver-a i Zaun-a. Dok su se okupljale gomile, i dok su svijetla zasvijetlila, začula je građane oba svijeta, koji su bili pomiješani zajedno da bi je čuli. Ovo je bila nova pjesma. Ne samo razumijevanje-to je bilo jedinstvo. Nije bilo savršeno. Možda nikada neće ni biti. Ali glas joj je bio važan. I tako je Seraphine shvatila, da bi možda mogla i drugima pomoći da pronađu svoj glas.

Seraphine je postala glavna zvijezda i u Piltover-u i u Zaun-u. Osnažena svojim darovima i svojim “hextech-om”, ona pojačava glas svih, svježom snagom optimizma, jer su za nju svi važni-posebno oni koji se bore. Oni je inspirišu, a ona će se potruditi da ih inspiriše zauzvrat.

Originalna priča OVDJE.

Autor: Anny